Caută termenul de drept:

 

A non domino

Termen de Drept civil Drept roman

„Din partea unui neproprietar”; expresie latină care presupune transferarea proprietăţii de către o persoana care nu are calitatea de proprietar.

Comentarii oprite

Ab initio

Termen de Drept civil Drept roman

Expresie latinească ce înseamnă „de la început” şi care presupune că actul juridic îşi produce efectele de la perfectarea lui.

Comentarii oprite

Ab intestat

Termen de Drept civil Drept roman

Expresie latină ce defineşte devoluţiunea legală. Patrimoniul succesoral este împărţit persoanelor îndreptăţite în cotele prevăzute de lege.

Comentarii oprite

Ab irato

Termen de Drept civil Drept roman

Expresie latinească ce înseamnă „din manie”. Presupune că un act a fost încheiat de către o persoană în condiţii de  /…

Comentarii oprite