Termeni juridici care încep cu litera "i"

Insolvența

Termen de Drept comercial

Stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile: insolvența este prezumată ca  /…

Comentarii oprite

Inscriere în fals

Termen de Drept procesual civil

Mijloc procedural, reglementat prin articolul 180 și următoarele din cuprinsul Codului de procedură civilă, constând în contestarea sub aspectul săvârșii  /…

Comentarii oprite