Termeni juridici care încep cu litera "l"

Locatar

Termen de Drept civil, Drept comercial

Parte a contractului de locațiune care primește din parte locatorului un drept de folosința a unui bun pentru o anumită perioadă,  /…

Comentarii oprite

Locator

Termen de Drept civil, Drept comercial

Parte a contractului de locațiune care se obligă să asigure celeilalte părți din contract, numite locatar, folosința unui bun pentru o  /…

Comentarii oprite

Lichidator

Termen de Drept comercial

Persoană fizică sau juridică, practician în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile Ordonanței de Urgență nr. 86/2006, desemnat să conducă activitatea  /…

Comentarii oprite