Termeni juridici din categoria "Drept comercial"

Definiții de termeni juridici de drept comercial

Tantiemă

Termen de Drept comercial

Cotă procentuală din profitul net al unei societăți comerciale acordată membrilor consiliului de administrație și a comisiei de cenzori.

Comentarii oprite

Statut

Termen de Drept comercial

Act care reglementează structura și modul de funcționare a unei societăți, organizații, asociații, etc.

Comentarii oprite