Eticheta: bunuri

Reorganizarea judiciară

Termen de Drept comercial

Procedură ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. Procedura de  /…

Comentarii oprite

Valoare prag

Termen de Drept comercial

Cuantumul minim al creanței pe care o deține un creditor față de un debitor, pentru a putea fi introdusă cererea  /…

Comentarii oprite

Creanțe bugetare

Termen de Drept comercial

Creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte venituri bugetare, precum și accesoriile acestora.

Comentarii oprite

Creanțe salariale

Termen de Drept comercial

Creanțele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitorul angajator și angajații acestuia. Aceste creanțe sunt înregistrate din oficiu în  /…

Comentarii oprite