Eticheta: decuius

Succesiune

Termen de Drept civil

Transmiterea patrimoniului unei persoane decedate către alte persoane.

Comentarii oprite

Substituție fideicomisară

Termen de Drept civil

Dispoziție cuprinsă într-un testament prin care dispunătorul obligă persoana gratificată (legatar, donatar) să conserve bunurile primite și să le transmită,  /…

Comentarii oprite