Eticheta: drept succesoral

Act autentic

Termen de Drept civil

Înscris redactat de parte personal, de avocat sau chiar de notarul public supus operațiunii de autentificare. Autentificarea unui înscris poate  /…

Comentarii oprite

Vacanță succesorală

Termen de Drept civil

Situația juridică în care se găsește o succesiune deschisă pentru care nu există moștenitori legali sau testamentari. Într-o astfel de  /…

Comentarii oprite

Acceptarea succesiunii

Termen de Drept civil

Act juridic unilateral prin care persoana cu vocație succesorală își consolidează dreptul dobândit odată cu deschiderea succesiunii. Acceptarea este necesară  /…

Comentarii oprite