Eticheta: Infracțiune

Substituție de persoane

Termen de Drept civil

Fapta unei persoane de a-și atribui o identitate falsă în scopul inducerii în eroare a unei alte persoane sau instituții.

Comentarii oprite

Bandit

Termen de Drept penal

Persoană care cu intenție săvârșește o infracțiune gravă prevăzută de legea penală.

Comentarii oprite

Bancută frauduloasă

Termen de Drept penal

Infracțiune economică ce presupune falsificarea, distrugerea sau sustragerea evidențelor debitorului, ascunderea activului societății, înfățișarea unor datorii inexistente precum și înstrăinarea  /…

Comentarii oprite

Atentat

Termen de Drept penal

Faptă penală îndreptată împotriva unei personalităţi politice prin care se încearcă uciderea acesteia.

Comentarii oprite