Eticheta: moștenire

Beneficiu de inventar

Termen de Drept civil

Mod de acceptare a succesiunii potrivit căruia succesibilul acceptant va răspunde pentru pasivul moștenirii numai în limita activului moștenit.

Comentarii oprite

Act autentic

Termen de Drept civil

Înscris redactat de parte personal, de avocat sau chiar de notarul public supus operațiunii de autentificare. Autentificarea unui înscris poate  /…

Comentarii oprite

Vacanță succesorală

Termen de Drept civil

Situația juridică în care se găsește o succesiune deschisă pentru care nu există moștenitori legali sau testamentari. Într-o astfel de  /…

Comentarii oprite