Eticheta: obligație

Subrogație

Termen de Drept civil

Substituirea într-un raport obligațional a creditorului cu o altă persoană care plătind datoria debitorului dobândește calitatea de creditor al acelui  /…

Comentarii oprite

Substituție fideicomisară

Termen de Drept civil

Dispoziție cuprinsă într-un testament prin care dispunătorul obligă persoana gratificată (legatar, donatar) să conserve bunurile primite și să le transmită,  /…

Comentarii oprite

Sinalagmatic

Termen de Drept civil

Caracteristică a contractului ce presupune crearea de obligații reciproce între părțile semnatare.

Comentarii oprite