Eticheta: succesiune

Sezină

Termen de Drept civil

Dreptul anumitor categorii de moștenitori de a poseda de drept bunurile succesorale încă de la data deschiderii moștenirii.

Comentarii oprite

Separație de patrimonii

Termen de Drept civil

Beneficiu acordat creditorilor moștenirii și legatarilor de a fi plătiți cu prioritate din bunurile succesorale.

Comentarii oprite

Sezină

Termen de Drept civil

Dreptul anumitor categorii de moștenitori de a poseda de drept bunurile succesorale încă de la data deschiderii moștenirii.

Comentarii oprite

Separație de patrimonii

Termen de Drept civil

Beneficiu acordat creditorilor moștenirii și legatarilor de a fi plătiți cu prioritate din bunurile succesorale.

Comentarii oprite