Eticheta: testament

Substituție fideicomisară

Termen de Drept civil

Dispoziție cuprinsă într-un testament prin care dispunătorul obligă persoana gratificată (legatar, donatar) să conserve bunurile primite și să le transmită,  /…

Comentarii oprite

Act juridic subiectiv

Termen de Drept civil

Act juridic pentru a cărui încheiere valabilă trebuie respectată condiția de formă impuse de lege. Testamentul, actul autentic notarial sau  /…

Comentarii oprite

Act juridic solemn

Termen de Drept civil

Act juridic pentru a cărui încheiere valabilă trebuie respectată condiția de formă impuse de lege. Testamentul, actul autentic notarial sau  /…

Comentarii oprite